Servatech

SDG-wiel
ce
FIRE - pexels-vladimir-shipitsin-11688875
Een brand op het bedrijf is de nachtmerrie voor iedere ondernemer. veel producenten accepteren geen aansprakelijkheid, maar stellen de gebruiker zelf verantwoordelijk. pic@vladimirshipitsin
foto
Bij ons geen vaste 'huis'advocaat. Zonder vertrouwen heeft een belofte geen waarde. .pic@shorashimazaki
dubbele regenboog-james-wheeler-
Wij hebben graag de controle over veiligheid door dubbele zekerheden. pic@jameswheeler

  Algemene Voorwaarden 

  – © – ® –

Het opstellen van algemene voorwaarden is geen verplichting.

 Ieder bedrijf kan deze pagina Legal, Conditions of Voorwaarden zo uitgebreid maken als men wil.

Wij vinden het van belang op te merken dat het overschrijven van wetsartikelen geen meerwaarde heeft.

Onder het algemeen Eigendomsrecht valt Auteursrecht, Octrooirecht, Modelrecht en het Intellectuele Eigendomsrecht. 

Wij als Nederlands bedrijf behoren te handelen conform de Nederlandse wetgeving. Tot zover.

1. a – Alle informatie en afbeeldingen op deze website behoren toe aan de rechtmatige eigenaar, Servatech.nl.

b – De naam Servatech.nl is ingeschreven in het SIDN, Domeinnamenregister.

c – Alle informatie en afbeeldingen zijn zorgvuldig gekozen om recht te doen aan het nut en noodzaak van onze producten, en tot bevordering van de veiligheid van mens en machine in de toepassing van kiemremmingsmiddelen.   d – Ondanks bovenstaande is Servatech.nl niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze website.

e – Indien een afbeelding niet afkomstig is van Servatech.nl is er melding gemaakt van de rechtmatige eigenaar.

 2.    a –  Indien er sprake is van een geschil van welke aard dan ook, dienen partijen eerst schriftelijk met elkaar in contact te treden om het geschil te overleggen dan wel op te lossen.

b – Wij stellen niemand, geen persoon en geen bedrijf, aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen zoals omschreven in de tekst van deze website.

c – Servatech.nl zal haar rechten beschermen en indien bovenstaande niet duidelijk genoeg omschreven is, de daarvoor noodzakelijke handelingen uitvoeren.

 3.  a – Servatech.nl en Servatech BV zijn beide handelsnaam en eigendom van zelfstandige rechtspersonen.

b – Het Algemene en intellectuele eigendomsrecht van de producten, de Machine Nebulizer* en de Constructie HINT, behoren toe aan de rechtmatige eigenaar, Sluys Techniek.

4.  a – Alle overeenkomsten vallen onder Nederlands recht. Ongeacht nationaliteit of oorsprong wederpartij.

b – Inzake geschillen welke geen onderlinge oplossing kennen, dienen wij deze te toetsen aan het Nederlandse Recht.

 c. – Beginselen daarbij zijn redelijkheid en billijkheid, en de balans tussen Rechten en Plichten.