Servatech

SDG-wiel
ce
Foto boven : Brand in aardappel bewaarplaats. De nieuwe generatie kiemremmingsmiddelen zijn niet te gebruiken met de verouderde apparatuur. Helaas zijn er hierdoor al vele branden ontstaan. pic2021@DamianRuitenga.
Foto boven : Het onderzoek naar de eigenschappen van de nieuwe kiemremmingsmiddelen was een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de Nebulizer Agro. Brandveiligheid als eerste vereiste. pic2021@studiolab
Foto boven : De Nebulizer Agro op de HINT, tijdens de test en de druppelmeting in het W.U.R. Agrolaboratorium te Wageningen. picservatech@2022wur.lab.
Foto boven : Dubbele regenboog. Wij houden graag de controle door het inbouwen van dubbele zekerheden. Brandveiligheid door constructie én temperatuurbewaking én brandproeven. pics@nature-james-wheeler.

Over Sluys Techniek en Servatech BV

Dingeman van der Sluys, al ruim 35 jaar actief in de techniek, is met zijn bedrijf Sluys Techniek gespecialiseerd in het vinden van oplossingen bij technische vraagstukken. In het bijzonder bij installaties en machines. Zijn internationale klanten vragen hem om een diagnose, een technisch advies of, om ter plaatse een machine of stuureenheid te repareren. Hij maakt gebruik van zijn ervaring en zo mogelijk, de modernste elektronica voor het repareren van complexe machines. Samen met improvisatievermogen komt hij tot oplossingen bij technische storingen, wereldwijd.

Opgebouwde ervaring geeft vertrouwen. Doen wat is belooft. Afspraak is afspraak. Meestal lukt het. En soms lukt het niet. Maar altijd met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

De ontwikkeling van de Nebulizer Agro is het gevolg van technische problemen door de toelating van andere kiemremmings-middelen voor aardappels. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, wilde medio 2019, de toelating van het veel gebruikte kiemremmingsmiddel Chloorprofam, ofwel CIPC, intrekken. Men kondigde een verbod aan op het gebruik, maar het zou nog tot uiteindelijk April 2021 duren, voor het werkelijk zo ver was.

Verschillende producenten kregen toelating voor vervangende middelen en, 1.4 Sight® en Argos® zijn daarvan tot op heden de belangrijkste. Deze zeer kostbare middelen bezitten zulke specifieke product-eigenschappen, dat het toepassen ervan niet verantwoord is met de bestaande apparatuur.  In de periode van de wisseling van de middelen, heeft Sluys Techniek, meerdere proeven met verschillende apparatuur gedaan, waarbij onverantwoord grote risico’s vastgesteld werden. Als voorbeeld noemen we proeven  met de apparatuur in combinatie met een nieuw middel, waarbij een steekvlam ontstond van wel 12 meter lang. Het was gelijk het einde van deze proef. Later deden we de proef opnieuw buiten de werkplaats met de nodige voorzorgmaatregelen. Ook die buitentest was ondanks de betere omstandigheden zeer gevaarlijk. Weer een steekvlam en opnieuw minstens 12 meter. De temperaturen waren te hoog voor deze middelen. In andere gevallen was de druk in de bewaarplaats te hoog en daardoor ontsnapte veel kostbaar middel. De vrijkomende reukwolken waren buiten de schuur goed waarneembaar…. Het was voor Sluys Techniek een duidelijk gegeven. Deze nieuwe middelen kunnen met de bestaande apparatuur, niet zonder aanpassingen gebruikt  worden. In de moderne en goed geïsoleerde aardappelschuren is het zeker niet denkbeeldig dat bij het toepassen, de druk zo hoog oploopt, dat er een explosie ontstaat, waarbij de schade niet is te overzien. Een vonkje in een schakelkast is dan al genoeg.

Er waren en zijn, dan ook berichten in de pers, waar melding is van grote branden in voorraadschuren, ook in Duitsland, België en Frankrijk. Men hoeft maar Google ‘brand aardappelschuur’ of ‘brand aardappelloods’ in te tikken voor schrikbarende resultaten.        Naar aanleiding van deze problemen is de toelating van Argos® en 1.4 Sight® ingetrokken geweest om de risico’s tijdens het behandelen te onderzoeken. De resultaten zijn niet gepubliceerd, maar de Product Etiketten, de  Veiligheids Informatie Bladen, de V.I.B. en de gebruiks-aanwijzing werden aan de risico’s aangepast. Het gevolg hiervan is dat de producent, noch de loonwerker enige aansprakelijkheid erkent voor schade tijdens de behandeling. De risico’s van het werken met de nieuwe middelen zijn groot. De toelating is verkregen door de effectieve werking, maar de manier waarop deze middelen veilig gebruikt kunnen worden, is onvoldoende duidelijk gemaakt. De bestaande apparatuur was niet zonder risico veilig te gebruiken

Toen besloot Sluys Techniek het anders te doen, als zoon van een akkerbouwer, had hij de kneepjes voor de bewaring van aardappels van zijn vader geleerd. Hij geloofde dat er een andere mogelijkheid moest zijn, en begon te overleggen met de akkerbouwers uit de omgeving. Hij onderzocht de bouwconstructie en de electrische installatie van verschillende schuren en de beschikbare ventilatiecapaciteit. Om de nieuwe middelen te  gebruiken moest er een duidelijk beeld komen van de huidige bewaarplaatsen. Bepaalde technische details zoals de locatie van de schakelkasten, zijn belangrijk om eventueel te voorzien van overdruk om brandgevaar uit te sluiten. Op deze wijze begon het ontwerp van de nieuwe machine. Hij verhuurd zijn eigen Tolsma-schuur aan een akkerbouwer uit de omgeving, dus is zelf ook ieder seizoen druk met de bewaring van aardappels. Het is een kunst apart, na de oogst in September, worden de aardappels in de schuur gereden en begint het werk. De meest optimale temperatuur, de juiste luchtvochtigheid. Om dat te bereiken met de wisselende buitentemperatuur, is het samenspel van interne of externe ventilatie een ware kunst.

De aardappel bestaat voor 80% uit water, en is dus zeer gevoelig om gedurende lange tijd in rust te bewaren, soms wel 8 maanden lang. Dat is dan ook de reden om gebruik te maken van de z.g. kiemremmings middelen die zeer nauwkeurig  moeten worden toegepast. Daarbij is de prijs van de nieuwe middelen dermate hoog dat de graad van efficiëntie maximaal moet zijn. Hoe beter de bewaring, hoe beter de aardappel. Kleine afwijkingen in kleur en smaak hebben grote gevolgen. Daarom zijn de eisen aan de apparatuur hoog, veiligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn noodzaak. De aardappel in al zijn verschijningsvormen, staat als derde op de lijst van het meest gegeten voedsel wereld, na graan en rijst. Belangrijk genoeg om de bewaring ervan serieus te nemen. Het verbod op gebruik van CIPC is geldig voor heel Europa. Alle lidstaten kennen deze problematiek. De markt voor een innovatieve machine is groot.

Zo begon Sluys Techniek in Januari 2020 te tekenen, te construeren, en gebruikte zijn contacten bij akkerbouwers in de omgeving. Wat is de ervaring en hoe kan het beter, ieder nieuw element eerst bouwen, testen, en weer uit elkaar halen. Welk gewicht is nog acceptabel, hoe klein kan het gemaakt, en is het bij elkaar niet te groot om te vervoeren. Het geluidsniveau moest aangenaam zijn, het stroomverbruik zo laag mogelijk, de verwarming voldoende maar niet te hoog. Geen extra lucht gebruiken, alleen het middel met de juiste druk, om verliezen te voorkomen. Ook de verschillende componenten zoals leidingen en dichtingen werden apart van elkaar getest op eigenschappen in combinatie met de middelen. De verschillende vlampunten, temperatuur, vluchtigheid, er mag geen verbranding zijn, want roetvorming betekent verlies van middel. Zo was er een slang na 3 dagen in middel maar liefst 30% gekrompen, of een speciale rubber verbinding in het middel geheel opgelost. Een andere weer veel te lang geworden door een ander middel. Iedere dag, in de avond, soms de nacht door omdat iets af moet voor de test een dag later. Ook het bouwen van de elektronica is een specialiteit apart, de eigenschappen van het product, de regelingen, de controle en noodvoorziening, het is onmisbaar voor het goed functioneren van de machine. Het belang van bouwkwaliteit, de gebruikte materialen, de eenvoudige bediening, ook na vele jaren van gebruik. Een prototype werd ingezet tijdens het seizoen 2020 – 2021, maar deze werkte onvoldoende in de praktijk en ging weer uit elkaar. Om de juiste druk en temperaturen te kunnen bereiken, werden er veel proeven gedaan. Zo ging de ontwikkeling verder, steeds opnieuw proberen. Totdat het resultaat een prototype was om met de middelen te kunnen werken. 

Inmiddels was het bewaarseizoen 21/22 begonnen en de aardappelschuren gevuld. Het echte werk moest gaan beginnen. We besloten tot samenwerking met ons omringende landbouwers en de ontwikkelingen gelijk in de praktijk te brengen. 6 verschillende bewaarplaatsen in de omgeving werden geselecteerd voor de praktijkproeven. We maakten 2 cm kleine openingen op verschillende plaatsen, want het is belangrijk om de Nozzle IN de juiste plek van de luchtstroom te brengen. Alleen dan maken we maximaal gebruik van de energie van het ventilatiesysteem. Het meegevoerde middel verdampt in de luchtstroom en bereikt zo iedere plaats in de schuur gelijkmatig. De akkerbouwers waren erbij hoe de Nebulizer Agro werkte in hun eigen schuur, en waren verrast door de compacte afmeting en het aangename geluid. Door de combinatie van juiste hoeveelheid middel, de gebruikte nozzle, de toegepaste druk en temperatuur, is de opbrengst goed regelbaar. De maximale capaciteit van 30 Liter per uur, bleek in de praktijk ruim voldoende. Het eerste bewaarseizoen was ondanks aanpassingen, goed verlopen en de schuren weer leeg. De akkerbouwers waren tevreden over het eerste gebruik van de Nebulizer Agro.  De praktijkproeven zijn voortgezet in seizoen 2022/2023. Voortgaande ontwikkelingen op het gebied van efficiëntie geven besparingen in gebruik van middelen. De Start en Stop techniek, De CanBase, het systeem om de nozzle te wisselen en zo verder. De veiligheid en betrouwbaarheid gaan zich verder bewijzen. Het  seizoen 2023/2024 is begonnen en de praktijkproeven gestart. Dit seizoen lijkt op de voorgaande seizoenen, maar de Nebulizer Agro heeft een meerjarige ontwikkeling achter de rug. De werking is getest bij allerlei temperaturen, bij min 6ºC, bij 30ºC in de zon, ook storm en regen of kilometers door ruw terrein. Het talloze starten en weer stoppen, allerlei variatie in gewenste druk en temperaturen. Vele keren het veranderen van Nozzle. Wisselen van Argos® naar 1.4 Sight® en daarna opnieuw en andersom. Werking op hoogte van 5/6 Meter. De tot in het detail doorgevoerde efficiëntie met beproefde besparingen op de kostbare middelen. Voor ons en de deelnemende akkerbouwers, is het nut van praktijkproeven duidelijk. 

ERVARING IS NIET TE KOOP.

Begin 2022 is het CE keurmerk toegekend, conform de bepalingen in de Machine Richtlijn met de classificatie NEN/EN/ISO/IE.   Zie pag. SPECS.

Ook is er een meting gedaan bij W.U.R. Wageningen, AgroLab Plant Research, onder leiding van Dr. H.J. Holterman. Dit betreft een meeting van het druppelspectrum waarbij 2 verschillende laserstralen worden gebruikt voor meting van de druppels.                                 Zie pagina SPECS.