Servatech

SDG-wiel
ce
Brand in aardappelschuur. pic2021@DamianRuitenga.
Het onderzoeken van de nieuwe kiemremmingsmiddelen was een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de Nebulizer* pic2021@studiolab
Hier de Nebulizer* op HINT, tijdens de test in het W.U.R. laboratorium. picservatech@2022wur.lab.

Over Sluys Techniek en Servatech BV

Dingeman van der Sluys, al ruim 35 jaar actief in de techniek, is met zijn bedrijf Sluys Techniek gespecialiseerd in het vinden van oplossingen bij technische vraagstukken. In het bijzonder bij installaties en machines. Zijn internationale klanten vragen hem om een diagnose, een technisch advies of, om ter plaatse een machine of stuureenheid te repareren. Hij maakt gebruik van zijn ervaring en zo mogelijk, de modernste elektronica voor het repareren van complexe machines. Samen met improvisatievermogen komt hij tot oplossingen bij technische storingen, wereldwijd. 

 Opgebouwde ervaring geeft vertrouwen. Doen wat is belooft. Afspraak is afspraak. Meestal lukt het. En soms lukt het niet. Maar altijd met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

De ontwikkeling van de Nebulizer is het gevolg van technische problemen door een gewijzigde wetgeving. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, was medio 2019, actief om de wetgeving rond het gebruik van een veel gebruikt kiemremmingsmiddel Chloorprofam, ofwel CIPC, te veranderen. Men kondigde een verbod aan op het gebruik, maar het zou nog tot uiteindelijk April 2021 duren, voor het werkelijk zo ver was. Er waren reeds verschillende fabrikanten actief om een vervanger voor het middel te ontwikkelen, echter geen vervanger voor de gebruikte apparatuur.

In het huidige jaar 2022, zijn er 3 tot 4 producten beschikbaar, en kennen deze een plaats in de markt van kiemremmers. Deze zeer kostbare middelen bezitten zulke specifieke product eigenschappen, dat het toepassen ervan niet zonder aanpassingen verantwoord is met de bestaande apparatuur.  In de periode van de wisseling van het middel, heeft Sluys Techniek, meerdere proeven met verschillende apparatuur gedaan, waarbij onverantwoord grote risico’s vastgesteld werden. Als voorbeeld noemen we proeven  met de apparatuur in combinatie met het nieuwe middel, waarbij een steekvlam ontstond van wel 12 meter lang. Het was gelijk het einde van deze proef, waarna we buiten de werkplaats opnieuw een testopstelling maakten. Ook die buitentest was ondanks voorzorgmaatregelen negatief, de steekvlam was opnieuw minstens 12 meter. De temperaturen waren te hoog voor deze middelen. In andere gevallen was de druk in de bewaarplaats te hoog en daardoor ontsnapte veel kostbaar middel. De vrijkomende reukwolken waren buiten de schuur goed waarneembaar…. Het was voor Sluys Techniek een duidelijk gegeven. Deze nieuwe middelen kunnen met de bestaande apparatuur, niet zonder aanpassingen gebruikt  worden. In de moderne en goed geïsoleerde aardappelschuren is het zeker niet denkbeeldig dat bij het toepassen, de druk zo hoog oploopt, dat er een explosie ontstaat, waarbij de schade niet is te overzien. Een vonkje in een schakelkast is dan al genoeg.

Er waren en zijn, dan ook berichten in de pers, waar melding is van grote branden in voorraadschuren, ook in Duitsland, België en Frankrijk. Men hoeft maar Google ‘brand aardappelschuur’ of ‘brand aardappelloods’ in te tikken voor schrikbarende resultaten. 

Toen besloot Sluys Techniek het anders te doen, als zoon van een akkerbouwer, had hij de kneepjes voor de bewaring van aardappels van zijn vader geleerd. Hij geloofde dat er een andere mogelijkheid moest zijn, en begon te overleggen met de akkerbouwers uit de omgeving. Hij onderzocht de bouwconstructie en de electrische installatie van verschillende schuren en de beschikbare ventilatiecapaciteit. Om de nieuwe middelen te  gebruiken moest er een duidelijk beeld komen van de huidige bewaarplaatsen. Bepaalde technische details zoals de locatie van de schakelkasten, zijn belangrijk om eventueel te voorzien van overdruk om brandgevaar uit te sluiten. Op deze wijze begon het ontwerp van de nieuwe machine. Hij verhuurd zijn eigen Tolsma-schuur aan een akkerbouwer uit de omgeving, dus is zelf ook ieder seizoen druk met de bewaring van aardappels. Het is een kunst apart, na de oogst in September, worden de aardappels in de schuur gereden en begint het werk. De meest optimale temperatuur, de juiste luchtvochtigheid. Om dat te bereiken met de wisselende buitentemperatuur, is het samenspel van interne of externe ventilatie een ware kunst.

De aardappel bestaat voor 80% uit water, en is dus zeer gevoelig om gedurende lange tijd in rust te bewaren, soms wel 8 maanden lang. Dat is dan ook de reden om gebruik te maken van de z.g. kiemremmings middelen die zeer nauwkeurig  moeten worden toegepast. Daarbij is de prijs van de nieuwe middelen dermate hoog dat de graad van efficiëntie maximaal moet zijn. Hoe beter de bewaring, hoe beter de aardappel. Kleine afwijkingen in kleur en smaak hebben grote gevolgen. Daarom zijn de eisen aan de apparatuur hoog, veiligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn noodzaak. De aardappel in al zijn verschijningsvormen, staat als derde op de lijst van het meest gegeten voedsel wereld, na graan en rijst.

Zo begon Sluys Techniek in Januari 2020 te tekenen, te construeren, en gebruikte zijn contacten bij akkerbouwers in de omgeving. Wat is de ervaring en hoe kan het beter, ieder nieuw element eerst bouwen, testen, en weer uit elkaar halen. Welk gewicht is nog acceptabel, hoe klein kan het gemaakt, en is het bij elkaar niet te groot om te vervoeren. Het geluidsniveau moest aangenaam zijn, het stroomverbruik zo laag mogelijk, de verwarming voldoende. Geen extra lucht gebruiken, alleen het middel met de juiste druk, om verliezen te voorkomen. Ook de verschillende componenten zoals leidingen en dichtingen werden apart van elkaar getest op eigenschappen in combinatie met de middelen. De verschillende vlampunten, temperatuur, vluchtigheid, er mag geen verbranding zijn, want roetvorming betekent verlies van middel. Zo was er een dichting na 3 dagen in vloeistof maar liefst 30% gekrompen, of een speciale rubber verbinding veel te lang geworden door een ander middel. Iedere dag, in de avond, soms de nacht door omdat iets af moet voor de test een dag later. Ook het bouwen van de elektronica is een specialiteit apart, de eigenschappen van het product, de regelingen, de controle en noodvoorziening, het is onmisbaar voor het goed functioneren van de machine. Het belang van bouwkwaliteit, de gebruikte materialen, de eenvoudige bediening, ook na vele jaren van gebruik. Een prototype haalde het niet en moest weer uit elkaar, en zo ging de ontwikkeling verder, steeds opnieuw proberen.  Na 2 jaar ontwikkelen is Servatech BV erbij gekomen om de contacten met organisatie’s en bedrijven op te zetten. Inmiddels was het bewaarseizoen 21/22 begonnen en de aardappelschuren gevuld. Het echte werk moest gaan beginnen. Bij 6 verschillende opslagplaatsen in de omgeving werden 2 cm kleine openingen gemaakt, want het is belangrijk om de Nozzle IN de juiste plek van de luchtstroom te brengen. Alleen dan maken we maximaal gebruik van de energie van het ventilatiesysteem. Het meegevoerde middel vermengd zich met de luchtstroom en bereikt zo iedere plaats in de schuur gelijkmatig. De akkerbouwers waren erbij hoe de Nebulizer werkte in hun eigen schuur, en waren verrast door de compacte afmeting en het aangename geluid. Door de juiste combinatie van het middel, de nozzle en de toegepaste druk en temperatuur, is de opbrengst goed regelbaar. De maximale capaciteit van 30 Liter per uur, bleek in de praktijk ruim voldoende. Het eerste bewaarseizoen is goed verlopen, de schuren weer leeg, en de akkerbouwers zijn tevreden over het gebruik van de Nebulizer……

Begin 2022 is het CE keurmerk toegekend, conform de bepalingen in de Machine Richtlijn met de classificatie NEN/EN/ISO/IE. Zie pag. specs.

Ook is er een meting gedaan bij W.U.R. Wageningen, Agrosystem Plant Research, onder leiding van Dr. H.J. Holterman. Dit betreft een meeting van het druppelspectrum waarbij 2 verschillende laserstralen worden gebruikt voor meting van de druppels.                                 Zie pag. specs.