Servatech

SDG-wiel
ce

Story

Products to Protect.

De belangrijkste doelen voor onze producten.

De ontwikkeling van technische oplossingen voor nieuwe problematiek, welke ontstaan door nieuwe inzichten ten aanzien van milieueisen, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid.

Ons voortdurende streven zo weinig mogelijk energie te verbruiken, en zo veel als mogelijk is, de reeds bestaande energie te gebruiken, vragen kennis en ervaring.

Onze werkplaatsen zijn al jaren voorzien van eigen energie, waarbij zeer efficiënt , stroom opgewekt word door de zon.

The Nebulizer.

Mr. Dingeman van der Sluys, al ruim 35 jaar actief in de techniek, heeft via Sluys Techniek, zijn naam geplaatst, op het gebied van oplossingen voor soms eenvoudige,

maar vaker complexe problemen bij installaties en machines. De klanten wereldwijd,  vragen hem om technisch advies, of soms ter plaatse, een machine of stuureenheid te repareren.

Een diagnose, waarbij hij gebruik maakt van de modernste elektronica, en repareren met improvisatie onder wisselende omstandigheden.

De zo opgebouwde ervaring geeft vertrouwen. We doen wat we zeggen. Afspraak is afspraak. En dat met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

De ontwikkeling van de Nebulizer is ook het gevolg van gewijzigde wetgeving.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, was medio 2019, actief om de wetgeving rond het gebruik van een veel gebruikt kiemremmingsmiddel,

Chloorprofam, ofwel CIPC, te veranderen. Men kondigde een verbod aan op het gebruik, maar het zou nog tot uiteindelijk April 2021 duren, voor het werkelijk zo ver was.

Er waren reeds verschillende fabrikanten actief om een vervanger voor het middel te ontwikkelen, echter geen vervanger voor de gebruikte apparatuur.

In het huidige jaar 2022, zijn er 3 tot 4 producten beschikbaar, en kennen een plaats in de markt van kiemremmers.

Deze zeer kostbare middelen, bezitten zulke specifieke product eigenschappen, dat het toepassen ervan, niet verantwoord is met de bestaande apparatuur.

In de periode van de wisseling van het middel, heeft Sluys Techniek, meerdere proeven met de bestaande apparatuur gedaan,waarbij onverantwoord grote risico’s vastgesteld werden. We kunnen er enkele noemen ;

Zo was er een proef waarbij bestaande apparatuur, in gebruik met het nieuwe middel, een steekvlam liet ontstaan van wel 12 meter lang.

De conclusie was gelijk het einde van deze brandgevaarlijke proef, waarbij we buiten de werkplaats de test opnieuw deden.

Ook die 2e test was negatief, de steekvlam was zeker ook 12 meter, het brandgevaar te  groot om nog te herhalen.

Het was duidelijk, als deze middelen, in gebruik met de bestaande apparatuur, gebruikt zouden worden in moderne goed geïsoleerde aardappelschuren,

is het zeker niet denkbeeldig dat bij het toepassen, de druk zo hoog oploopt, dat er een explosie ontstaat, waarbij de schade niet is te overzien.

Er waren dan ook berichten in de pers, waar melding werd gemaakt van grote branden in voorraadschuren, ook in Duitsland, België en Frankrijk.

Toen besloot van der Sluys het anders te doen, als zoon van een akkerbouwer, had hij de kneepjes voor de bewaring van aardappels van zijn vader mogen leren.

Tegenwoordig verhuurd hij zijn eigen Tolsma-schuur aan een bevriende akkerbouwer, dus is zelf ook ieder seizoen druk met de bewaring van aardappels.

Het is een kunst apart, na de oogst in September, worden de aardappels in de schuur gereden en begint het werk.

De meest optimale temperatuur, de juiste luchtvochtigheid, net genoeg ventilatie, en dat in verhouding met de wisselende buitentemperatuur.

De aardappel bestaat uit 80 % water, dus zeer gevoelig om gedurende lange tijd in rust te bewaren, soms wel 8 maanden lang.

Dat is dan ook de reden om gebruik te maken van de z.g. kiemremmings middelen die zeer nauwkeurig  moeten worden toegepast.

Daarbij is de prijs van de nieuwe middelen dermate hoog dat de graad van efficiëntie maximaal moet zijn.

Hoe beter de bewaring, hoe beter de aardappel. Kleine afwijkingen in kleur en smaak hebben grote gevolgen.

Daarom zijn de eisen aan de apparatuur hoog, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn noodzaak.

De aardappel in al zijn verschijningsvormen, staat hoog op de lijst van het meest gegeten wereldvoedsel, na graan, tarwe en rijst.

Over de historie van het bewaren hebben we een apart stukje geschreven, interessant. Lees het *HIER*

Zo begon Mr vd Sluys in Januari 2020 te tekenen, te construeren, en gebruikte zijn contacten bij akkerbouwers in de omgeving.

Wat is de ervaring en hoe kan het beter, ieder nieuw element eerst bouwen, testen, en weer uit elkaar halen.

Welk gewicht is nog acceptabel, hoe klein kan het gemaakt, en is het bij elkaar niet te groot om te vervoeren.

Het geluidsniveau moest aangenaam zijn, het stroomverbruik zo weinig als mogelijk, de verwarming voldoende.

Geen extra lucht gebruiken, alleen het middel met de juiste druk, om verliezen te voorkomen.

Ook de verschillende componenten zoals leidingen en dichtingen werden apart van elkaar getest op eigenschappen in combinatie met de middelen.

De verschillende vlampunten, temperatuur, vluchtigheid, er mag geen verbranding zijn, want roetvorming betekent verlies van middel.

Zo was er een dichting na 3 dagen in vloeistof maar liefst 30% gekrompen, of een verbinding veel te lang geworden door een ander middel.

Iedere dag, in de avond, soms de nacht door omdat iets af moet voor de test een dag later.

Het bouwen van de elektronica is een specialiteit apart, de eigenschappen van het product, de regelingen, de controle en noodvoorziening,

het is onmisbaar voor het goed functioneren van de machine, gedurende de vele jaren van gebruik.

Een prototype haalde het niet en moest weer uit elkaar, en zo ging de ontwikkeling verder, steeds opnieuw proberen

Tot uiteindelijk na 2 jaar ontwikkeling, de vormen van de Nebulizer zichtbaar werden en de werking steeds beter. Het serienummer 001 aangebracht.

Inmiddels was het bewaarseizoen 21/22 begonnen en de aardappelschuren gevuld. Het echte werk kon beginnen.

6 verschillende opslagplaatsen, met aangepaste openingen, om de machine op de beste plaats te laten werken.

Het is belangrijk de Nozzle IN de luchtstroom te brengen, om maximaal gebruik te maken van de bestaande energie.

De akkerbouwers kwamen zelf kijken, hoe de Nebulizer werkte in hun praktijk, en waren verrast dat de afmeting zo compact was,

het geluidsniveau aangenaam en de mogelijkheden van de verschillende Nozzle voldoende.

Draaiknoppen voor digitaal in te stellen temperatuur en druk, en grote drukknoppen voor aan- groen/uit- rood

Door de juiste combinatie van het middel, de nozzle en de toegepaste druk, is de opbrengst goed regelbaar.

De bewaring is goed verlopen, de schuren weer leeg, en de akkerbouwers zijn tevreden over het gebruik van de Nebulizer……

Begin 2022 is het EC keurmerk toegekend, conform de bepalingen in de Machine Richtlijn met de classificatie NEN/EN/EC/ISO/IEC.   Zie specs.

Ook is er een keuring gedaan bij W.U.R. Wageningen, Agrosystem Plant Research, onder leiding van Dr. H.J. Holterman.

Dit betreft een druppelspectrum meting waarbij 2 verschillende laserstralen worden gebruikt voor meting van de druppels. Zie specs.